Liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
  • Địa chỉ: Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa
  • Điện thoại: (84.4) 3 5626 533
  • Fax: (84.4)3 5626 539
  • Email: web@nhanhoa.com

Liên hệ với chúng tôi

  • Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại LePARC by GAMUDA, Km1,5 Pháp Vân, Công Viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
  • Điện thoại: 099 33 797 88
  • Email: chamsoc365@gmail.com